Bemötande

Frihet i 48 minuter räcker i Upplands-Bro kommun

2010-07-19 22:12 #0 av: [SvenA]

Socialnämden i upplands-bro kommun tycker att det räcker me 48 minuter varje dygn för samtliga Kommuninvånare att kunna lämna sina bostäder men själva ska dessa politiker kunna lämna sina Bostäder 24 timmar varje dygn.

Samtliga politiker i socialnämden i upplands-bro kommun tycker tydligen att de själva är mera värda än den vanliga

Kommuninvånaren eftersom de vill begränsa den vanliga kommuninvånarens nöjligheter att få lämna sina bostäder

Endast 48 minuter varje dygn men själva ska de kunna lämna sina bostäder 24 timmat varje dygn .

Samtidigt påstår de att dessa 48 minuter ska räcka för att införskaffa allt man behöver för att kunna leva ett fullvärdigt liv

I upplands-bro kommun

Politikernatycker att dett är jämlighet och icke diskriminerande att ha dessa regler för övriga kommuninvånare

Och att det är att leva ett fullgott liv utan risk för social isolering.

Detta visar på att politikerna i upplands-bro kommun tycker att de är för mer än andra och att det är rätt att de ska andra och bättre

Förutsättningar än den vanliga kommuninvånaren ska ha .

Man kan bara fundera över i vilken värd dessa politiker lever i för det måste vara en utopisk värd som de lever i för den verklighetsuppfattning

Som de har stämmer inte med den vanliga kommuninvånarens uppfattning om ett fullvärdigt liv på jämliga villkor och icke diskriminering .

Anmäl
2010-07-20 00:30 #1 av: Leffe

Det gäller tydligen att planera bättre än bra

Anmäl
2010-07-20 10:16 #2 av: [SvenA]

Man kommer inte att hinna det man ska i alla fall för de som bor på landsbyggden kommer inte ens till samhället och retur under denna korta tid

Anmäl
2010-07-20 13:22 #3 av: [SvenA]

Vad de inte tycks förstå att de är till förkommuninvånaren och att de sitter på mandat av kommuninvånarna och att de ska företräda dessa kommuninvånare

Anmäl
2010-07-20 13:24 #4 av: [SvenA]

Man borde även fråm politikerhåll läsa Sveriges grundlag som startar så här

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).

 

 

 

 

 

Anmäl
2010-07-22 11:08 #5 av: [SvenA]

Så har vi FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder som i artikel 19 säger följande

Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bl.a. genom att säkerställa att

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället, samt

c) samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov.

Anmäl
2010-07-22 11:10 #6 av: [SvenA]

Artikel 20 säger följande

Artikel 20 Personlig rörlighet

 

Konventionsstaterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, bl.a. genom att

 

a) underlätta personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad,


b) underlätta tillgång för personer med funktionsnedsättning till hjälpmedel av kvalitet och andra former av assistans och annan personlig service, inklusive genom att göra dem åtkomliga till rimlig kostnad,


c) erbjuda personer med funktionsnedsättning och berörd personal utbildning i rörelseteknik, samt


d) uppmuntra tillverkare av hjälpmedel att beakta alla aspekter av förflyttningsbehov för personer med funktionsnedsättning.

 

 

Anmäl
2010-07-22 11:13 #7 av: [SvenA]

Som ni ser så har vi stöd för att kunna få leva självständit och bli betraktade som individer och har rätt att få det stöd och hjälp som vi kan behöva få på grund av våra funktionshinder

 

Det gäller nu för oss att verkligen tala om för kommunerna vad som gäller och se till att dessa lever upp till detta

Anmäl
2010-08-08 17:03 #8 av: [SvenA]

Varför andra mäniskor ska få bestämma över våra liv förstår jag inte för vi är ju inte omyndighetsförklarade

Det enda felet är att vi har ett funktionshinder som gör att vi kan behöva få hjälp av andra personer i bland

Anmäl
2010-08-09 22:37 #9 av: [Beavis]

Så är det, man måste protestera när man smärker tt något är fel.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-08-09 23:04 #10 av: [SvenA]

Visst är det så och nu har jag bara 6 timmar kvar denna månad sedan är det husarest som gäller igen

Anmäl
2010-08-10 01:30 #11 av: [Beavis]

Fy fan vad jävligt att veta att man har en begränsad tid att röra sig på.. inget kul alls.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-08-10 11:37 #12 av: [SvenA]

Det är bara förnamnet på den behandling vi utsätts för av kommunen

Anmäl
2010-08-10 12:45 #13 av: [Beavis]

Tur att du i alla fall har möjlighet att komma ut i trädgården om jag inte minns fel?

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-08-10 12:56 #14 av: [SvenA]

Fast vad ska man göra där när det regnar

Anmäl
2010-08-10 17:35 #15 av: [Beavis]

dansa, sjunga,spela krocket?... nä men allvarligt är det ju bättre än ingenting. Fast det bästa vore ju om du/ni fick komma ut oftare när ni behöver. Jag har ju tvingats bli ledsagare åt min farmor, men det är mer för att hon vägrar anlita hjälp ifrån hemtjänsten.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-08-10 20:50 #16 av: [SvenA]

Det kostar samhället en massa pengar att hålla på som dom gör fast och andra sidan så skapar det en massa arbete för våra domstolar

Anmäl
2010-08-10 22:34 #17 av: [Beavis]

Kampen för ett värdigt liv är en värdig kamp som alla borde stödja. Jag hoppas det framgår att jag är på din sida även om jag vrider och vänder på argument åt olika håll.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-08-10 23:25 #18 av: [SvenA]

Det är klart att jag vet vad du står i dessa frågor det framkommer väldigt tydligt och det ska vara en levande debatt omkrings detta för att vi ska kunna belysa alla aspekter på detta

Anmäl
2010-08-11 00:11 #19 av: [Beavis]

Ibland förstår folk inte mitt något cyniska sätt att uttrycka mig på. så jag ville bara fråga.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-08-11 10:09 #20 av: [SvenA]

Jag har då inga som helst problem med det

Anmäl
2010-08-11 11:00 #21 av: [SvenA]

Har precis fått reda på att i Helsingborg så får man ledsagarservice enligt LSS om man är enbart synskadad

Så det är bara att lycköönska dom som bor i Helsingborg dom har verkligen tur som bor där Så det gälller verkligen att vara bosta i rätt kommun

Anmäl
2010-08-11 12:50 #22 av: Leffe

Det ska vara lika i alla kommuner. Varför får inte staten sköta detta istället?

Anmäl
2010-08-11 17:20 #23 av: [Beavis]

Det låter som det kan vara dags att flytta till Helsingborg då? Men man lär behöva anlita en tolk också i början Skrattande

nej men leffe har rätt samma regler gäller och ska efterlevas i Svea rikes alla kommuner.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.