Färdtjänst

Regeringen struntar i funktionshindrade

2010-03-12 10:37 #0 av: [SvenA]

Alliansregeringen medinfranstrukturminister Åsa Torstensoon i spetsen struntar i de funktionshindrade .

Åsa torstenssom föreslår i den lagrådsremmissav den 9 mars 2010 om ny transportlag att den nuvarande färdtjänstlagen ska implanteras i denna lag

I och med detta förslag så kommer personer med funktionshinder och ett ledsagarbehov för sin förflyttning även fortsättningsvis

Vara förnekade att ha sina ledsagare med sig under färdtjänstresan och andra resor med allmänna kommunikationer såsom tåg och buss.

Vi som har detta behov att ha ledsagning för vår förflyttning har inte i dag rätt att ha ledsagare med sig under dessa resor på grund av

Färdtjänstlagens §8 där det står att har man behov av ledsagning under färden så ska ledsagaren följa med utan en extra avgift.

Detta tolkar trafikhuvudmänen som så att det finns ingen som kan bli ledsagad under själva resan och därför ska inte ledsagaren få följa med

Under resan .

Att man har ett behov av ledsagning för att komma fram till det trafikmedel man ska resa med har ingen betydelse enligt trafikhuvudmänen

Det har ingen betydelse heller att man har ettt behov av ledsagnig när man kliver av det trafikmedel man har rest med .

Trafikhuvudmänen har med stöd av våra förvaltningsdomstolar drivit igen att vi inte ska få ha ledsagare med sig under själva resan .

Trafikhuvudmänen anser att det är kommunernas ansvar för hur vi ska få våra ledsagarbehov tillgodosedda

Att inte få ha ledsagaren med sig under själva resan gör att mångahellre avstår från att resa vilket skapar en onödig isolering samt ett stort personligt

Lidande för dessa personer .

Ledsagare är en person som vi behöver för vår föflyttning och orientering .

 

På vissa håll i landet tillåter trafikhuvudmänen att man har en medpassagerare med

Sig under färden och tar ut en extra avgift för denna som debiteras den färdtjänstberättigande detta är inte detssama som att kostnadsfritt få ha sin ledsagare

Med sig under själva resan .

En medpassagerare är en eller flera personer som vi har med oss som sällskap till resnålet och dessa ska givetvis betala resan själva men dessa får inte vara

Detsamma som att ledsagaren är våramedpassagerare.

Att förneka oss rätten till att ha våra ledsagaare med oss under resan strider mot FN komventionen om mänskliga rätigheter för personer med funktionshinder

Som sverige som nation har skrivit under och förbundit sig att följa.

 

Att Åsa Torstensson och andra som har tagit detta beslut inte inser hur det fungerar i det verkliga livet med att vara helt beroende av andra mäniskor för att kunna förflytta sig utanför sin egen bostad är inte ursäkligt för att fatta beslut som får den konsenkvensen att vissa personer blir onödigt isolerade i sina bostäder samt får

Ett helt onödigt lidande .

Sven Aivert

 

Anmäl
2010-03-13 17:20 #1 av: [SvenA]

Är det verkligen ingen som har några synpukter på deta helt tokiga förslag från regeringen

Anmäl
2010-03-14 01:19 #2 av: Sigrid-pa-Pottan

Det är väl bara som det brukar vara, eller? Konventioner om mänskliga rättigheter verkar bara vara vackra ord och inget som de som bestämmer anser sig vara tvungna att ta hänsyn till.

Förresten så har vi väl inte rätt till ledsagare heller (Åtminstone inte jag) så huruvida man får ha ledsagare med på färdtjänstresa eller inte är inget jag behöver fundera över för min egen del. 

Ja det är klart att vi blir isolerade och inte kommer ut som andra utan funktionsinder gör. Det gäller åtminstome mig. 

Anmäl
2010-03-14 10:45 #3 av: [SvenA]

Jag är själv helt beroende av at ha ledsagare för att kunna lämna min bost överhuvudtaget

s¨å för mig är ledsagare helt mödvändig utan ledsagare skulle jag ha husarest

Anmäl
2010-03-14 12:21 #4 av: Sigrid-pa-Pottan

Skulle kanske för tyclighetens skull uppgett att det ligger en portion ironi i #2.

#3 I så fall har du ju tur om du fått ledsagning beviljad. Såvida du inte har ytterligare svårigheter som ger dig rätt till ledsagning förstås.

Själv bor jag i en kommún som väljer att tolka LSS som att inte omfatta synskadade. Ingen rätt till ledsagning för mig alltså. För tillfället så ser jag såpass att jag tar mig fram bra på egen hand i välbekant miljö, och i regel går jag inte på saker eller folk om jag får ta mig den tid som krävs. Däremot så ser jag inte att läsa och inte heller hur t ex folk ser ut. Att t ex handla på egen hand, helt utan hjälp är inget att tänka på. Så jag tycker nog att jag har åtminstone partiell husarrest.

Jag har varit i kontakt med frivilligcentralen där jag bor och ansökt om en ledsagare på frivillig basis men har efter ca ett halvårs väntan fortfarande inte hört något därifrån. Sen tycker jag förstås att det egentligen är fel att man ska förlitta sig på frivillig hjälp när man  är i min situation, men man griper efter halmstråna.

Jag tror att jag skulle kunna ansöka om hjälp enligt SOL men än så länge har jag dragot mig för det. Det känns "fel" det också, och hittills har jag nöjt mig med att få hjälp att komma ut av anhörig när jag har haft möjlighet till det. Men det innebär ju att jag avstått från mycket jag skulle varit ute på om jag varit fullfungerande eller haft den hjälp att komma ut som jag skulle önskat.     

Anmäl
2010-03-14 12:59 #5 av: Jenna-Gun

Orkar inte bråka med kommunen. Så min man följer mej och kör mej dit jag ska.

Här i den fattiga lilla glesbygdskommunen satsas det inte på nått. Alla företag flyttar och det finns snart ingen service alls på en radie av 5 mil

Anmäl
2010-03-14 14:34 #6 av: [SvenA]

Jag har både synskada och rörelsehinder

Synskadde tillhör tyvär inte personkretsen som hatr rätt till ledsagningen vilket för mig är ofattbart vi som inte ser alls mpåste få tillhöra personkretsen.

Anmäl