Bemötande

Det är tillåtet att diskriminera gravt synskadade

2010-01-11 15:07 #0 av: [SvenA]

Diskrimineringsombudsmannen =DO tycker det är rätt att diskriminera gravt synskadade personer

Man kan inte tolka det på annat sätt eftersom DO ingte vill ta upp en anmälan

Om diskriminering från en kommunens sida

Kommunerna behöver inte tillåta ledsagning för att inhandla livets nödvändigheter

I form av livsmedel och annat som hör livet till

Do anser inte att det är diskriminerande att neka ledsagning tillbutiken DO anser

Att detta är en tillgänglighetsfråga vilket det aldrig kan bli då det handlar om en

Orienteringsfråga

Som gravt synskadad =Blind så behöver man ledsagning för att överhuvudtaget

Kunna hitta en butik och då kan det inte vara en tillgänglighetsfråga somDO vill ha det till

Och eftersom DO inte tar upp anmälan för att de räknar med att inte vinna i en domstol

Såmåste man tolka det som att det är fullt tillåtet att diskriminera gravt synskadade

Personer

Socialtjänslagens portalparagraf säger följande :

”Att Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet”.

Kommunens service skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Och FN konnventionen om mänskliga rättigheter för personer med fuktionshinder

Artikla :

Artikel 1 Syfte

Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bl.a. genom att säkerställa att

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället, samt

c) samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov.

Artikel 20 Personlig rörlighet

Konventionsstaterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, bl.a. genom att

a) underlätta personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad,

b) underlätta tillgång för personer med funktionsnedsättning till hjälpmedel av kvalitet och andra former av assistans och annan personlig service, inklusive genom att göra dem åtkomliga till rimlig kostnad,

Vi har alltså stöd i både Socialtjänslagen och FN konventionen för vår rätt att få gå och hamdla det vi behöver

Ändå anser DO diskriminerngsombudsmanen att det inte är diskriminerade behandlig av gravt

Synskadade personer som nekas hjälp för at komma tillbutikrtna

Anmäl
2010-01-17 15:40 #1 av: Sigrid-pa-Pottan

Jag blir minst sagt förvånad när jag läser det här. Kan inte tänka mig att de som ger uttryck för ovanstående kan tänka sig in i situationen att själv inte kunna uträtta sina ärenden och förflytta sig i vardagen samtidigt som man ser högst begränsat eller inte alls.

Vilket egentligen vore lätt avhjälpt. Det är ju bara att låta alla de som styr och ställer leva en tid med ögonbindel, samtidigt som de ska sköta allt de normalt gör i vardagen precis som då de ser. Alltså, handla, sköta arbete, förflytta sig (och komma fram i tid!), lämna barn på dagis, eskortera barn till fritidsaktiviteter, sköta sina egna fritidsaktiviteter inkl semesterresor och socialt liv etc. Det har visserligen varit lite jippon då och då med politiker som får prova på att fika med ögonbindel. De brukar efteråt uttrycka sig typ att "det var en tänkvärd upplevelse", men vi som är synskadade har väl hittills inte sett några vidare konsekvenser av det, eller har vi det?

Det verkar också vara den allmänna uppfattningen att synskadade är så duktiga att klara sig själva. Att vi utvedklar övriga sinnen och på så vis kompenserar synskadan och på så sätt klarar oss bra ändå. Och som följd av det anses vi kanske inte behöva någon "särbehandling" (läs assistans)?

Varför beslutas det om vackra lagar när intresset att följa dessa är lika med noll?? 

Anmäl
2010-01-17 16:12 #2 av: [SvenA]

Det är mycket mera opå gång när detgäller att vi som inte ser inte ska få denn hjälp vi behöver i forma av personlig assistans i vissa lägen

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.