Hjälpmedel

Synskadade och datorhjälpmedel

2009-03-03 13:42 #0 av: [SvenA]

Det är stora skillnader i landet på hur man kan få Skärmläsare till datorn

Den följande texten är 10 år gammak men är lika aktuell än i dag om man byter ut kasset mot CD skiva

Detta med att beskriva de konsekvenser ett nekande till ett datorbaserat

hjälpmedel leder till är inte det lättaste. Mina tankar skenar iväg åt olika

håll och jag märker mycket snart att problemställningen är komplex, allt går

in i varandra som ett garnnystan och då försöka att sära på den

samhällsekonomiska vinsten kontra individens välmående och egenvinst blir

näs intill omöjligt eftersom det ena inte tar ut det andra utan allt är en

symbios.

Behovet:

När den situation kommer upp att man blir i behov av någon form av hjälp

finns det i mina ögon tre vägar att välja.

· man kan välja bort att göra de eller den sak man innan kunde utan besvär

och hjälp från någon eller av ett hjälpmedel.

Som nybliven gravt synskadad så tappar man oftast mycket av den information

som seende dagligen tar för givet att få tillgång till. Visst finns det "mellanlösningar"

i form av inlästa kassetter och punktskrift men det blir bara en promille av

den information som når den synskadade på dessa medium. Här kan då jag välja

att inte bli informerad genom att helt enkelt strunta i informationen, vad

som änder i närmiljö och ute i världen. Jag går då även miste om den

samhällsinformation som jag som medborgare är skyldig att ta del av för att

samhället skall fungera.

· Jag väljer hjälp i någon form.

Här kommer en intressant fråga upp som inte många tänker på och det är den

personliga integriteten. Att ställa sej i beroende av någon annan är svårt

efter att ha kunnat klara det mesta själv. Man lämnar nu ut sitt liv och

leverne till andra, ett pris som är mycket högt för en hel del individer.

Att planera sitt liv efter när andra kan och har lust och tid.

Att vända ut och in på sitt privata liv för andra, till och med sin älskade

make/maka har man ju också små rum inom sej som man inte vill eller kan dela

med sej av. Posten ska läsas upp även det mest privata brev. Bankens

saldobesked. Tidningar och medlemsfakta om sin politiska åskådning eller

religösa övertygelse. Visst finns tillgång till inläsningstjänst men det tar

tid innan de levererar kassetten och de radiotidningar som idag finns klarar

inte av p.g.a kassettbandens längd att läsa in hela tidningen.

Jag har många gånger fått det slängt i ansiktet av folk att " jag får väl

nöja mej med att få hjälp av andra " vilket för mej är mycket kränkande när

jag vet att det finns tekniska lösningar som kan hjälpa mej att lösa

problemet. För mej är att få hjälp av andra som att skruva ihop ett hus med

en stjärnmejsel som är lite för stor för själva skruven Det går med lite

vilja och det tar lång tid för mejseln greppar inte bra i själva stjärnan

utan hela tiden slinter den. Efter ett par veckor är man klar med arbetet.

Ge mej istället en skruvdragare med rätt bit så skruvar jag ihop det på ett

par dagar.

Med de rätta tekniska hjälpmedlen så kompenseras mitt handikapp till det

minimala. Med en anpassad dator så klarar jag det mesta själv när det gäller

att sköta mitt privata administrativa liv. Jag läser de flesta tidningarna

själv på internet. Jag läser min egen post via scanner. Jag har min egen

almanacka där jag håller reda på när och var jag har läkarbesök, möten och

sammanträden m.m. Jag har min egen piovata telefonbok och om jag så vill går

jag ut på nätet och söker på telias telefonkatalog. Den finns även på

CD-room.

Via mitt ordbehandlingsprogram kan jag skriva brev, insändare och

meddelanden, både till privatpersoner och till myndigheter och

förtroendevalda. Vilket för mej är en demokratisk rättighet. Jag kan på ett

enkelt sätt använda mej av mail och få de svar jag får uppläst. Jag betalar

Räkningar själv till min bank genom min hemdator eller om jag så vill handla

hem dagligvaror via de butiker som erbjuder webhandling. Dessa varor kommer

dagen efter till min dörr och betalningen gör jag via min dator.

Jag nöjer mej med dessa exempel för listan kan göras hur lång som helst och

här börjar man skönja den samhällsekonomiska vinsten. Jag blir mindre

beroende av anhöriga och hemtjänsten. Jag behöver inte nyttja

inläsningstjänst i samma omfattning som nu. Mitt beroende av färdtjänst har

minskat eftersom jag kan ta del av busslistan och veta när bussarna går.

Framför allt mår jag i min Själ mycket bättre och på så sätt kan jag leva

ett så normalt liv som möjligt och jag tror att på så sätt slippa en massa

psykosociala sjukdomar.

Visst är utrusningarna dyra men vad kostar inte de insatser samhället idag

ställer till mitt förfogande?

Till slut så får vi ändå inte glömma de som väljer att både avstå från all

hjälp eller vill ha hjälp från någon annan. Det är ett val som görs av

individen och skall respekteras. Men finns nu tekniken att om så önskas

själv klara av de problemställningar man ställs inför med ett

funktionshinder så ska de lösningen kunna uppfyllas från det offentliga.

Sonny Hoffman

Tack Soony för att jag fick använda din text

Anmäl
2009-03-03 14:08 #1 av: [SvenA]

Att man inte får skärmläsare i alla landstig i Sverige som tekniskt hjälpmedel är helt orimligt i dagens käge.

Man hänvisar ju hela tiden till att man ska gå in på www och läsa mera men hur ska man kunna göra det om man inte får en skärmläsare så man kan ta del av den iformationen som finns på alla www som det hänvisas till

Och hur skulle de som bestämmer själva uppleva att inte kunna delta på lika villkor som alla andra medborgare när det gäller at få information

Jag tror att de skulle skrika väldigt högt och undra varför de inte får samma möjligheter som andra

Att inte få skärnläsare anser jag vara en klar diskrininering av de som har detta behov

Och att diskriminera vissa personer är mig veterligen förbjudet i Sverige

Sverige har även skrivit under FN konvesionen om mänskliga rättigheter

Och det måste väl andes som en mänsklig rättighet att få en skärmläsare i dagens Sverige

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.