2008-08-15 16:43 #0 av: [SvenA]

Som Synskadad har man ofta problem med balansenoch att orientera sig

Synnedsättning, kan orientera med del av synen, balansproblem

Personer som har stora svårigheter att överblicka sin omgivning har svårigheter att uppfatta

nivåskillnader förändringar vertikalt, har begränsat synfält i sidled eller framåt, har nedsatt

synskärpa har stora svårigheter att gå på ojämna underlag, är i behov av tydliga visuella

ljushetskontraster, har stora problem med sidolutningar, använder ibland orienteringskäpp och är

då hjälpta av taktila kontraster

Synnedsättning, kan orientera med hjälp av teknikkäpp (lång vit käpp)

Personer som är blinda eller gravt synskadade har inga möjligheter att överblicka sin omgivning

har svårigheter att uppfatta nivåskillnader både horisontellt och vertikalt har stora svårigheter att

gå på ojämnt underlag har stora problem med sidolutningarär i behov av tydliga taktila kontraster och eller tydliga riktmärken

Gemensamt för båda grupperna är att de har svårigheter att orientera sig i i starka ljud och bullriga miljöer då man där missar viktig information som behövs för att orientera sig efter Man kan även upplevas som berusad på grund av balansproblemenmen i verkligheten beror det på synskadan