2008-05-16 14:09 #0 av: [SvenA]

Mynigheterna vill att vi synskadade och rörelsehindtade ska åka mer med allmäna kommunikationerna

CoolMyndigheterna vill att vi synskadade och rörelsehindrade ska åka de allmäna kommunikationerna men hur ska vi kunna göra det De ser ju inte till att dessa anpassas så att vi kan använda dessa trots att det finns modern teknik som skulle kunna göradet lättare för oss att använda de allmäna kommunikationerna  Se bara hur det ser ut i Stockholm med pendeltåg och tunellbanan med stora mellanrum mellan plattform och vagn Jag som synskadad upplever dessa mellarum som myxket obehagliga och annvänder man rullstol eller rulator så är dessa till stort besvär När det gäller bussarna så är även dessa svåra att använda när man inte ser för de stannar ju i regel en bit från kanstenarna  och då blir det även där mellanrum som skapar stora olycksrisker Så hur vi ska kunna använda de allmänna komunikationerna har jag mycket svårt att förstå Först måste man se till att anpassa trafiken innan man kommer med krav

Av: SvenA

Datum för publicering

  • 2008-05-16