2008-03-22 11:14 #0 av: [SvenA]

2010 ska all ofentlig verksamhet vara tillgänglig för personer med funktionshinder frågan är bara hur ska Staten,kommuner och landstingen hinna med och förändra så att det verkligen blir tillgängligt

 

2010 ska all ofentlig verksamhet vara tillgänglig för personer med funktionshinder frågan är bara hur ska Staten,kommuner och landstingen hinna med och förändra så att det verkligen blir tillgängligt när man fortgarande bygger olika anläggningar som utestänger stora grupperfrån samhället.

Se bara hur det ser ut vid olika afförscentra hur man bygger entreer med snurrande dörrpartier som man som synskadad inte ser hur ska man kunna passera dessa när man inte ser dessa och hur kan komunerna tillåta att det stör en massa skyltar och andra hinder utanför affärer och restauranger som man som synskadad inte kan se och alltså går in i ett annat otyg som har börgat dyka upp utanför restauranger och en del affärer är att man har lagt ut mattor dessa ser man ju inte heller och man snubblar lätt på dessa och ramlar omkull .

Sedan har vi alla dessa uteserveringar som har en massa bord och stolar som står lite var stans utanför som skapar stora problem för oss som inte ser .

Ett annat stort problem är ala dessa cyklar som står på alla möjliga ställen utom där de ska stå.

Vi ska inte heller glömma bort alla dessa fastighetsägare/villaägare som låter sina häckar,träd,buskar och gräsmattor växa ut över gångbanorna och kanstenarna som gärna som synskadad följer för att kunna orientera sig efter.

De flesta problem som jag räknat upp är kommunernas skyldighet att se till så dessa inte finns så kommunerna sköter inte sitt tillsynsansvar som de har.

Som du märker kan listan på hinder göras nästan hur stor som helst .

Har du några bra lösningar på hur man ska lösa tillgängligheten för synskadade tala gärna om det för oss andra.

 

 

Av: SvenA

Datum för publicering

  • 2008-03-22