2008-02-19 15:40 #0 av: [SvenA]

Bests makuladystrofi

 

Bests makuladystrofi är en ögonsjukdom som främst drabbar gula fläcken (makula) i ögats näthinna. I gula fläcken finns den största koncentrationen av tappar, de synceller som sköter skarp- och färgseendet.

Bests makuladystrofi har fått sitt namn efter den tyske ögonläkaren Friedrich Best som i en artikel 1905 beskrev en familj med en ärftlig nedbrytning av gula fläcken (makuladegeneration) i unga år. Sjukdomen kallas också vitelliform ("ägguleliknande") makuladystrofi. Den har vissa likheter med åldersrelaterad makuladegeneration, en ögonsjukdom som också drabbar gula fläcken, men som är betydligt vanligare.

Läs mert på

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Sos/ExternalWeb/Templates/CommonFulltext.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b7E5A27D3-9948-40A7-843D-E4A3C512FBB9%7d&NRORIGINALURL=%2fovanligadiagnoser%2fBests%2bmakuladystrofi%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#3

 

 

 

 

 

 

Av: SvenA

Datum för publicering

  • 2008-02-19