Tillgänglighet

Senaste Nytt om Marschen

2008-02-04 15:01 #0 av: [SvenA]

Här följer den senaste nyheten från Marschen för tillgänglighet.

 

Otillgänglighet inte diskriminering än

Pressmeddelande 2008-02-04

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)
presenterade måndagen den 28 januari den nya sammanslagna
diskrimineringslagstiftningen när förslaget gick på lagrådsremiss.
Som vi tidigare fått indikationer om har delen om att göra
otillgänglighet lyfts ut ur förslaget.

- Detta är inget annat än ett hån mot oss över miljonen svenskar som
dagligen diskrimineras på grund av funktionshinder, säger Hans
Filipsson, initiativtagare och koordinator för Marschen för
tillgänglighet.

Som skäl anges bristande underlag och tidspress för att införliva
EU:s arbetslivsdirektiv.

- Frågan har utretts i snart 20 år i Sverige, med början i 1989 års
handikapputredning. Denna gång har den först utretts i fyra år sedan
beretts av regeringen i ytterligare två år. Tid har funnits och finns
fortfarande att komplettera det man funnit bristfälligt. Detta visar
att regeringen inte prioriterat frågan och är helt enkelt bedrövligt,
fortsätter Filipsson.

I USA klassades otillgänglighet som diskriminering 1990, i Australien
1992, i Storbritannien 1995 och i Sydafrika 2000. Sverige är inte
längre i framkanten på detta område, om vi ens någonsin varit det.
Sverige får nu också mycket svårt att ratificera FN-konventionen om
rättigheter för personer med funktionshinder.

- När vi genomförde den första Marschen för tillgänglighet 2003 sa
dåvarande barn- och familjeminister Berit Andnor (s) att hon förstod
att vi var otåliga. Nu, fyra och ett halvt år senare, kan vi
konstatera att vi troligen får vänta ytterligare två-tre år. Vi
kommer inte att ge oss förrän otillgänglighet klassats som
diskriminering och vi överväger nu att trappa upp vårt arbete
eftersom det förefaller som om etablissemanget har svårt att förstå
att vi menar allvar, säger Emma Johansson, också koordinator för
Marschen för tillgänglighet.
 
Några förbättringar finns dock i förslaget:
Skyddet mot diskriminering av personer med funktionshinder utökas
till även gälla hälso- och sjukvården, socialtjänsten,
socialförsäkringssystemet, färdtjänst och riksfärdtjänst.
Arbetsgivare samt utbildningsanordnare inom högskolan ska omfattas av
skyldigheter i fråga om stöd- och anpassningsåtgärder för personer med
funktionshinder i samma utsträckning som enligt nuvarande lagar.

Regeringens förslag har nu gått på lagrådsremiss. Lagrådet tittar bla
på hur väl förslaget överensstämmer med grundlagen. Efter att lagrådet
yttrat sig kommer regeringen att lägga förslaget som proposition till
riksdagen.
 
Marschen för tillgänglighet 2008 sker 24 maj.

Mer information:
Lagrådsremissen:
http://www.regeringen.se/sb/d/10103/a/96829
Diskrimineringskommitténs slutbetänkande:
http://www.regeringen.se/sb/d/6155/a/58696
Marschen för tillgänglighets syn på slutbetänkandet:
http://www.marschen.se/docs/Appell2006.pdf

Presskontakt:
Lasse Andersson, 0703 - 84 80 31, lasse@marschen.se
Emma Johansson, 0707 - 87 03 95, emma@marschen.se
 
Webbsida:
http://www.marschen.se

Marschen för tillgänglighet har som enda syfte att otillgänglighet
ska klassas som diskriminering av personer med funktionshinder. Fler
än 120 organisationer och företag stödjer oss och vårt syfte.
Organisationerna som ställt sig bakom innefattar bland annat samtliga
stora funktionshinderorganisationer, inklusive ungdomsorganisationer:
Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), De Handikappades
Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR),
Synskadades Riksförbund (SRF), Hörselskadades Riksförbund (HRF),
Riksföreningen för Trafik och Polioskadade (RTP),
Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Astma och
allergiförbundet, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar
och Vuxna (FUB), Svenska Handikapporganisationers Internationella
Biståndsförening (SHIA), Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF)
etc.; politiska organisationer: Miljöpartiet de gröna, Grön Ungdom,
Liberala Ungdomsförbundet (LUF) etc.; organisationer som
traditionellt inte knutits till kampen för rättigheter för personer
med funktionshinder: Uppsala Studentkår, Legitimerade Sjukgymnasters
Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. (En fullständig
förteckning finns på http://www.marschen.se/stodjande )

SvenA

Av: SvenA

Datum för publicering

  • 2008-02-04
Anmäl
2008-02-12 01:01 #1 av: vanessa

Tack, detta var intressant att läsa. Och sorgligt. /Vanessa

Kata(rina), f.d. Vanessa som är mitt mellannamn.

Anmäl
2008-02-12 07:14 #2 av: [SvenA]

Det är inte bara sotgligt utan det är mäekligt att inte fler av personer med funktionshinder reagerar genom att protestera mot deta beslut och även avstår från att debatera det här för ju fler synpunkter man får fram ju lättare är det att påverka beslutsfattarna så säg er mening här så att vi får en ändring  till ett bättre samhälle för de funktionshindrade.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.