2008-02-02 19:34 #0 av: [SvenA]

När ska vi 100 000 synskadade få vara med på lika vilkor som övriga

 

Synskadad är dem som har svårt att läsa tryckt text eller den som har svårt att orientera  sig med hjälp av synen. Vi är cirka 100 000 personer i Sverige. Som har de problemen ändå ser samhället ut som det gör med en massa hinder som försvårar vår tillvaro. Se bara på alla dessa skyltar som står på de mest konstiga ställen utanför butikerna och andra  ställen i de olika affärsgallerierna .Eller ta detta med att vi inta ska då ha ledsagare med på färdtjänstresorna .

Som vi alla med olika synskador vet så finns det en massa andra problem också frågan är bara hur vi ska   få till en förändring så att även vi får vara med på lika villkor som övriga medborgarna i samhället. Kom med förslag till hur vi ska få den nödvändiga förändringen till stånd

 

Av: SvenA

Datum för publicering

  • 2008-02-02