Tillgänglighet

Diskrimineringslag

2007-12-19 14:48 #0 av: [SvenA]

Ny diskriminergslag men den gäller ej funktionshindrade

 

Alliansregeringen ska inom kort presentera en proposition till en ny
sammanhållen diskrimineringslag. Vi har fått indikationer om att
frågan om tillgänglighet "inte är löst" vid förhandlingarna inom
regeringen. Budskapet publicerades i tidningen Föräldrakrafts
webbupplaga och levererades av ordföranden i riksdagens
näringsutskott Karin Pilsäter (fp) som menade att frågan inte var
tillräckligt utredd för att komma med i diskrimineringslagen nästa
år.

När regeringen nu ska presentera en proposition för en ny
diskrimineringslag kommer därför skyddet för funktionshindrade att
bli mycket svagare än vad som tidigare varit aktuellt. I den
offentliga utredningen som ligger till grund för den nya
diskrimineringslagen föreslogs att det skulle vara möjligt för
enskilda att kräva skadestånd av verksamheter som utestänger personer
med funktionsnedsättning. Denna del kommer inte att tas med i den
proposition som alliansregeringen avser att lägga i början av år
2008.

Från Stils sida anser vi att det inte finns så mycket mer att utreda
i den här frågan. Det finns idag mängder med otillgängliga lokaler
och verksamheter. Detta trots att regler om tillgänglighet har
funnits i plan- och bygglagen och dess föregångare under snart 50 år.
Sveriges kommuner har varit påtagligt oföretagsamma när det gäller att
driva igenom dessa krav. Det är alltså till stor del fråga om att
rätta till byggnader som konstruerats i strid med gällande
lagstiftning. Man ska också komma ihåg att det även i dessa dagar
byggs hus med otillgängliga lokaler. I Hammarby Sjöstad, Stockholm,
har flera affärslokaler ett eller flera trappsteg in till lokalen,
vilket effektivt utestänger alla som använder rullstol, rullator m.m.
Dessa byggnader är byggda under de senaste åren. Mot bakgrund av det
här kan man dra slutsatsen att reglerna om tillgänglighet i plan- och
bygglagen för närvarande inte är mer än en flock papperstigrar.

Det behövs därför mer kraftiga verktyg för att det ska bli möjligt
att driva igenom frågan om tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. Som vi ser det är möjligheten att kräva
skadestånd på grund av diskriminering den enda effektiva formen att
driva denna fråga. Näringsidkare som diskriminerar genom att ha en
otillgänglig verksamhet måste också ta sin ekonomiska del av
ansvaret. Modellen med skadestånd används bl.a. i USA. Där har man
sett att lagstiftningen lett till klara förbättringar i
tillgänglighet till transportmedel och allmänna lokaler t.ex. affärer
och restauranger.

I Sverige har vi haft en tradition av att slå oss för bröstet samt
skriva andra på näsan när det gäller mänskliga och sociala
rättigheter. När det väl kommer till vårt eget genomförande av dessa
finns det dock som sagt vissa brister.

Sverige har skrivit under FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionshinder och ska inom kort ratificera den. I konventionen
definieras diskriminering på grund av funktionshinder på detta sätt:

"diskriminering på grund av funktionshinder betyder varje åtskillnad,
undantag eller inskränkning på grund av funktionshinder som har till
syfte eller verkan att inskränka eller omintetgöra erkännande,
åtnjutande eller utövande på samma villkor som andra av alla
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på det politiska,
ekonomiska, sociala, kulturella och civila området eller på andra
områden. Det omfattar alla former av diskriminering, inklusive
underlåtenhet att göra skälig anpassning."

Av artikel 9 i konventionen framgår bl.a. följande: Staten ska vidta
ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med
funktionshinder får tillgång på samma villkor som andra till bl.a.
den fysiska miljön, till transporter, till information och
kommunikation samt andra anläggningar och tjänster som erbjuds
allmänheten. Staten ska identifiera och undanröja hinder och
barriärer mot tillgänglighet för bl.a. byggnader, vägar,
transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar.

Vi anser att det existerande regelverket inte lever upp till de krav
som framgår av FN-konventionen, särskilt då det fortfarande uppförs
otillgängliga byggnader. De regler om tillgänglighet som blir kvar i
förslaget till ny diskrimineringslag, om skadeståndsfrågan utesluts,
är svaga. Som det ser ut nu kommer personer med funktionsnedsättning
i princip inte ha någon effektiv möjlighet att få frågan om
tillgänglighet rättsligt prövad.

Det finns farhågor om att alliansregeringen kommer att reglera frågan
om tillgänglighet uteslutande inom plan- och bygglagstiftningen. Detta
rimmar illa med uppfattningen om att tillgänglighet är en rättighet
som alla individer har. Den som diskriminerar någon och därigenom
också kränker en persons rättigheter bör rimligen drabbas av någon
form av sanktion.


För ytterligare information:
Sture Jonasson, ordförande i Stil, ideell förening
08-158619

Webbsidor:
www.marschen.se
www.stil.se

 

Av: SvenA

Datum för publicering

  • 2007-12-19
SvenA
Anmäl
2007-12-19 16:22 #1 av: vanessa

Skrämmande intressant. Fy sjutton. /Vanessa

Kata(rina), f.d. Vanessa som är mitt mellannamn.

Anmäl
2007-12-19 23:30 #2 av: emiya

Stämmer lagen mot den nya konventionen, tro? Har en känsla av att det kommer att bli "konflikter".......

Anmäl
2007-12-20 16:44 #3 av: Gnidde

Som vanligt diskrimineras deom funktionshindrade och handikappade Å det GRÖVSTA av våra så kallade folkvalda     TVI TVI TVI !!!!!!!!!!!!!!!!SkrikandesHemlis Tyst min mun får du socker önskar väl DAMERNA O HERRARNA i rikstad o regering.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.