2011-03-03 11:37 #0 av: [SvenA]

Man vill höja avgifterna för medicin till 2200 kronor eller en avgift på 50 kronor för varje uttag

Läs om det här i dagen medicin