2011-02-23 11:55 #0 av: [SvenA]

Yrkesinriktad utbildning - vänder sig till Dig som vill arbeta som syntolk för synskadade. Utbildningen ger kompetens för att arbeta som syntolk i kulturella sammanhang, främst film och teater.

 

Närträff 1 26-28/8 2011

Vi börjar kursen med att du får grundläggande utbildning i syntolkning och genomgång av den webbaserade lärplattform vi kommer att använda.

Under följande åtta veckor - distansundervisning. Här får du utbildning i syntolkning genom att se filmmaterial hemifrån att öva på med redovisnings-/inlämningsuppgifter. Du förväntas använda tio timmar/vecka till detta och vara uppkopplad minst en gång per dag. Ni läser i en mindre grupp, med högst 8 deltagare och har kontinuerlig kontakt via nätet där ni spelar in er själva under syntolkning och tittar/lyssnar på det via webben, samt ger/får feedback via Internet av era handledare.

 

Närträff 2 15-16/10 2011

Vi återträffas för gemensamt utbyte av erfarenheter, övar syntolkning av olika medier.

Distansundervisningen, som ovan. Dessutom ingår besök på syncentraler och synskadades riksförbund runt om i landet, företrädesvis på hemmaplan.

 

Närträff 3 9-11/12 2011

Avslutande delen - erfarenhetsutbyte, syntolkningsövning av olika medier. Syntolksdiplomering/examen.

 

Närträffarnas innehåll kommer att variera mellan olika syntolkpedagoger, det avgör vilka olika medier som används i varje närträff; film, dvd, teater, musikal, internet eller konst etc. Möten med brukarna/synskadade under kursen kommer att ingå. Varierande metoder - som enkeltolkning elle dubbeltolkning - då man är två kommer att utforskas. Teknikkunskap - hur fungerar sändar- och mottagarutrustning är en del, samt kunskap om arrangörsuppdraget. Live tolkning i salong bio/teater/konsthall provas.

 

Till kursen på skolans egen webbplats

 

Kursinformation

Kontaktperson:

Studietakt: < 50% Lotta Friman                                                   Längd: < 1 år (16 veckor på distans - kvartsfart.) Telefon: 070-20 23 554

Studiestödsnivå (CSN): Ej studiestödsberättigad E-post: lotta.friman@folkbildning.net

Kurstid: 26 aug 2011 - 15 dec 2011

Ansök senast: 15 april

Antagningsvillkor: Treårigt gymnasium eller motsvarande, med svenska A + B. Goda kunskaper i det svenska språket. Fullgod hörsel och syn. Deltagande i intervjudag. Egen dator med webbkamera och god bredbandsuppkoppling krävs för att kunna utföra lektionerna online.

Kostnader: Studierna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel via CSN såvida man kompletterar med annan utbildning till halvfart. Kostnader för studiematerial, uppehälle på annan ort och resor i samband med kursen bekostas av deltagaren.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs:

  • Ta uppdrag som syntolk inom film och teater.

 

http://www.folkhogskola.nu/Sok-kurser/Orebro-lan/Fellingsbro-fhsk-filial-Orebro/Kurser/2011HT/Syntolkutbildning/