2010-10-08 15:19 #0 av: [SvenA]

Hela handikapprörelsen säger sig arbeta för ett samhälle för alla. men varför förekommer det ingen öppen debatt omkring dessa viktiga frågor jag har sökt efter olika öppna debattforum på dom olika förbundens hemsidor. men det verkar inte finnas några som är öppna så att man kan vara med och föra fram olika åsikter i dom handikappolitiska frågorna?.

Kan det vara så att man inte vill ha en levande debatt i dessa mycket viktiga frågor eller vad beror det på ?

Det måste vara ett fel någonstans eftersom det inte finns öppna debattforum är man rädd för att få kritik för att man inte gör tillräckligt i dessa viktiga frågor eller beror det på att man är rädd för en massa arbete?

För att vi ska få gehör för dom kraven vi har på samhället så måste vi som är beroende av att samhället är anpassat också vara beredda att dela med oss av vårt kunnande och inte behålla det för oss själva genom att bara arbeta i det tysta för om vi inte har en levande öppen debatt omkring dessa viktiga saker så kommer vi aldrig att få ett samhälle för ALLA. där även vi med funktionshinder får vara ned på våra egna villkor.

Vi måste visa oss mera i samhällsdebatterna och på alla sätt föra fram dom förändringar som behövs för annars sitter vi snart på olika institutioner som det var för 40 år sedan och det vill väl ändå ingen av oss behöva göra igen eller hur?