Tillgänglighet

Anmälningsaktionen

2009-08-11 08:24 #0 av: [SvenA]

Lördagen den 22 augusti 2009 går startskottet för Marschen för tillgänglighets landsomfattande tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Delta du också!

 

 

Läs mer här http://www.marschen.se/viewpage.php?page=531

 

 

Anmäl
2009-08-11 18:35 #1 av: [SvenA]

Syftet med aktionen är flera:

Vi vill uppmärksamma allmänhet, beslutsfattare och media på det enorma problem som diskriminering i form av otillgänglighet innebär för personer med funktionsnedsättning, Sveriges största minoritet.

Vi vill hålla trycket uppe i anmälningsstatistiken hos Diskriminerngsombudsmannen

På det nationella planet kommer marschen och andra organisationer att kunna använda det sammantagna antalet anmälningar i sitt påtryckningsarbete.

På lokalplan kommer medvetenheten om problemen och kunskapen om gällande lagstiftning att öka.

Aktionen bidrar på sin spets till ett tillgängligare Sverige.

De två tidigare aktionerna, som genomfördes 2005 respektive 2007, resulterade i runt 2500 diskrimineringsanmälningar sammanlagt. 2500 anmälningar. Det kan låta mycket, men vi som varje dag utestängs och därmed diskrimineras på grund av otillgängligheten vet att 2500 anmälningar bara är toppen av ett gigantiskt isberg. Vi vet också att takten för att tillgängliggöra Sverige är så långsam att vi om inget drastiskt sker inte kommer att få uppleva någorlunda tillgänglighet under vår livstid.

Därför vill vi uppmana just dig/er att delta i aktionen den 22 augusti och kanalisera din/er ilska och frustration! Att delta är inte svårt och innebär inte mer än ett par timmars arbete. Organisationer, företag och enskilda kan delta. Tillsammans gör vår insats oss hörda och visar vårt missnöje med hur det ser ut i Sverige. Att delta i aktionen är att tydligt ta ställning för att otillgängligheten ska kallas för vad det verkligen är: diskriminering.

Deltagare finns redan i Göteborg, Hörby, Höör, Norrköping, Stockholm, Uppsala, Växjö, Ängelholm och Örnsköldsvik.

Anmäl dig/er genom att skriva ett mejl med den/de orter du/ni tänkt göra anmälningar i och ditt/ert telefonnummer till aktion3@marschen.se så kontaktar vi dig/er. Du/ni läggs då också till i en e-postlista för aktionen. Du måste bekräfta din e-postadress för att anmälan ska gå igenom.

Aktionen fortsätter till och med Marschen för tillgänglighet 2010 (demonstrationerna; datum ej bestämt), så det finns gott om tid att delta!

Anmäl
2009-08-15 10:29 #2 av: [SvenA]

Nu är det bara en dryg vecka kvar innan startskottet går för den tredje anmälningsaktionen. Alla goda krafter behövs för detta. Det är av högsta vikt att vi håller trycket uppe i tillgänglighetsfrågan i år om vi ska få en diskrimineringslag.

Kan du tänka dig att vara med? Hör av dig då till Hans Filipsson, +46708772767 eller hans@marschen.se.

Varje enskild människa som ställer upp spelar här en stor roll.

Vänligen

Mårten Gudmundhs

Arbetsgruppen Marschen för tillgänglighet

Anmäl
2009-08-22 21:24 #3 av: [SvenA]

Är det någon mer än jag som har inventerat sin närmaste omgivnig på otillgängliga platser och tänker gå vidare med en anmälan om diskriminering

Eller anser ni att det imte finns någon otillgänglighet för oss som inte ser eller ser mycket dåligt

Är detta ite av intresse eller hur tänker ni i dessa saker

Anmäl
2009-08-28 13:17 #4 av: [SvenA]

Efter helgens iventering har det inkommit 2500 anmälningar om otillgänglighet så det finns en mängd saker som hindra oss att vara fullt delaktiga i samhället och detta är bara på omkring 10 orter i sverige

Så det finnsett mycket stort mökertal i landet när det gäller otillgängligheten

Anmäl
2009-09-14 14:18 #5 av: Jenna-Gun

Hur har det gått sedan?

Anmäl
2009-09-14 14:30 #6 av: [SvenA]

Det kommer hela tiden in nuya anmälningar dett håller på till nästa Marsch 2010

Så alla kan vara med tills dess så det finns gott om tid om man vill vara med och påverka

Anmäl