2008-09-26 16:25 #0 av: [SvenA]

Otillgänglighet som diskrimineringsgrund utreds igen

 

Detta står klart efter ett pressmeddelande från Integrations- och

jämställdhetsdepartementet i slutet av förra veckan.

 

Hans Ytterberg, som hittills arbetat som ombudsman mot diskriminering

på grund av sexuell läggning (HomO), blir generaldirektör i

Regeringskansliet med främsta område att utreda och komplettera det

tidigare beslutsunderlaget som påståtts vara bristfälligt.

 

Marschen för tillgänglighets inställning är givetvis även fortsatt

att otillgänglighet borde gjorts till diskrimineringsgrund i samband

med att den nya diskrimineringslagstiftningen röstades igenom i juni

detta år. Att regeringen, trots bland annat fyra år av

kommittéutredning och 2 år av möjlighet till kompletteringar, inte

fullständiggjorde underlaget är djupt beklagligt och innebär att vi

nu får en lag tidigast årsskiftet 2011.

 

Trots detta faktum ser Marschen för tillgänglighet positivt på att

Regeringen nu tillsätter den snabbutredning man tidigare aviserat.

 

Läs mer:

Regeringens pressmeddelande:

http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/111298

Tidigare nyhet hos Marschen för tillgänglighet med direkt

anknytning:

http://www.marschen.se/viewpage.php?page=428

 

------------------------------------------------------------