2008-05-25 17:12 #0 av: [SvenA]

CoolDet senaste inom riksfärdtjänst är att man blir mer och mer restrektiv att bevilja riksfärdrjänst för synskadade dtta på grund av att det fungerar bättre och bättre för personer med rörelsehinder och då tar man inte hänsyn till att synskadade inte ser och har stora problem vid byten mellan olika färdsätt såsom mellan tåg och buss eller byten mellan olika tåg eller flyg ich då man inte heller får ha med sig ledsagare utan extra kostnad ¨så funderar man hur de har tänkt att man skall klara av resir till andra orter om man måste byta färdsätt och inte ser