2014-03-03 17:50 #0 av: Anterrabae

Som synskadad spelar ju färg en stor roll för hur vi ser. Färger med låg kontrast gör det ofta svårare än nödvändigt att se saker, framför allt kanske när det gäller text.

Så, vilka färger eller vilken färgskala upplever du, som synskadad, att du ser bäst? Har lättast att använda?