2016-07-03 13:09 #0 av: Eda


Känner ni till att Folkhögskolorna har korta sommarkurser också många för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Kurserna är mycket varierande, det kan vara musik, teater, fiske, trafikkunskap, hälsokurs, bokbinderi, aktivering, temakurser, ett visst landskap och mycket annat.

Jag har just kommit hem från en skrivarkurs och nästa vecka skall min man och jag gå en ny kurs i södra Sverige med tema: Sociala medier.

Kursutbudet varierar år från år. Nu i år är det nog för  sent att söka till någon folkhögskolas sommarkurs, men till nästa år…

Enklast är att söka i deras katalog, jag brukar ringa (tel.  08-7960050) eller mejla info@folkskola.nu och beställa en ny katalog i början av året. Kursutbudet finns också på nätet https://www.folkhogskola.nu/ men där tycker jag att det är  ganska svårt att hitta. Sommarkurserna ligger i slutet av deras listor.

Lista på 2016 års sommarkurser gällande funktionsnedsättning 
Afasi 3 kurser
Dyslexi 1 kurs
Förvärvad hjärnskada 2 kurser
Hörselnedsättning, Döv 2 kurser
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 5 kurser
Psykisk funktionsnedsättning 1 kurs
Rörelsehinder 14 kurser
Synnedsättning/Blind 5 kurser
Utvecklingsstörning 24 kurser

Sammanlagt under årens lopp har min man och jag nog varit på mellan 30 – 40 kurser, de allra flesta har varit jättetrevliga!