2017-07-02 20:37 #0 av: Eda

När jag häromdan var i Lunds domkyrka såg jag denna fina modell av kyrkan som bl.a. är avsedd för synskadade. Den är till för att man skall kunna känna hur kyrkan ser ut.

Den är i skala 1:50. Modellen är tillverkad på Sesam dagcenter för utvecklingsstörda i Lund 1995 - 96. Gåva av Frimurarloger i Lunds stift. 

Så om ni har vägarna förbi kan jag rekommendera ett besök!