2019-07-02 12:21 #0 av: Eda

Jag fick nyligen syn på ett informationsblad om kostnadsfri hjälp och träning för syn- och/eller hörselskadade av Heminstruktörer i Stockholm

Har du nedsatt syn eller hörsel kan du få hjälp av en heminstruktör för att klara vardagen ännu bättre.

Du kan få hjälp med

• information om kurser, föreningsliv och kommunal service

• råd och stöd i kontakter med hörselklinik eller syncentral

• information om hur du hanterar syn- och hörselhjälpmedel

• att träna orientering i hemmet och i närmiljön om du är synskadad

• råd och stöd om syn- och hörselnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen.


Läs mera på:  https://aldreomsorg.stockholm/stod-och-hjalpmedel/heminstruktor-for-syn-och-horsel/