2019-09-05 10:33 #0 av: Eda

Om du är inskriven vid Syncentralen är du välkommen att delta i synkurserna på Hagabergs  folkhögskola i Södertälje hösten 2019.

Kursen förbereder dig som har en pågående eller riskerad synnedsättning som inverkar på ditt dagliga liv.  
Målgruppen är personer med synskärpa 0.3 – 0,7 med ögondiagnos. Företrädesvis makuladegeneration och glaukom som förväntas progrediera.  

Om du vill veta mer om kurserna finns informationsträff på Stockholm Syncentral på Fleminggatan 48 i Stockholm. Mellan kl: 14.00 – 15.00, 26 september, 24 oktober, 28 november, 19 december
 http://synkurs.se/