2019-12-07 09:01 #0 av: Eda

Jag fick idag reda på att det finns ett museum för synskadade.
Synskadades museum med adress: Sandsborgsvägen 52
122 88 Enskede 

Om museet står följande:
”Synskadades Museum är ett litet specialmuseum med samlingar rörande synskadades historia i Sverige.
Museets samlingar speglar synskadades historia i Sverige huvudsakligen från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet fram till dagens situation med integrerad skolgång och breddat yrkesliv. Huvudområdet är synskadades villkor i samhället, utbildning, sociala förhållanden, yrkesliv, kultur och fritid.”

”Vi har idag en utställning i museets föremålsmagasin med mycket begränsad visningsverksamhet. Vi tar främst emot besökare med synnedsättning.
Restaurang finns i samma byggnad som museet.”

De har också ett bildarkiv.

Är det någon av er som varit där?

Länk till museet: www.srf.nu/om-oss/museet